Server České hory
Reklama
Vysoké Tatry Vysoké Tatry Vysoké Tatry
Zemská bránaZemská bránaZiemska brana

Nahrát fotku

Zemská brána


Chráněný přírodní výtvor Zemská brána je skalnaté údolí Divoké Orlice, které leží při státní hranici s Polskem.
Předmětem ochrany je celý krajinný komplex s lesními porosty na svazích, loukami v těsném okolí řeky a balvanitým řečištěm Divoké Orlice, jejíchž břehy jsou lemovány nápadnými skalními útvary (skalní výchozy, jeskynní výklenky, ojediněle obří hrnce aj.) jejichž výška dosahuje někdy až 25 m.
Začátek údolí protíná silnice z Bartošovic do Českých Petrovic, která prochází přes kamenný most s jedním obloukem. Most postavili v letech 1900 - 1903 společně čeští a italští kameníci. Z mostu je vidět balvanité řečiště Divoké Orlice. Mezi další zajímavosti tohoto údolí patří Pašerácká lávka, která byla původně postavena pro potřeby dřevorubců a formanů, svážejících dřevo z panských lesů. V nočních hodinách však byla využívána k paši různého zboží. Dále je tady tzv. Ledříčkova skála - skalní útvar opředený mnoha pověstmi. Asi kilometr od mostu po proudu Orlice stojí samostatný pěchotní srub R - 54 Na potoku, který je součástí linie těžkého opevnění z let 1936 - 38.
Zemská brána je oblíbeným výletním místem s nádhernými pohledy do panenské přírody. Lokalitu protíná turistická červená Jiráskova cesta a údolím prochází naučná stezka Zemská brána.
Stezka je přístupná od kamenného mostu z Barotošovic v Orlických horách a chaty Na Čiháku nebo na druhé straně z Klášterce nad Orlicí. Je dlouhá 3 km a má celkem 22 zastavení, které jsou umístěny na trase NS pouze na letní sezónu (květen – říjen). Informační tabule seznamují s Chráněnou krajinou oblastí Orlické hory, přírodní rezervací Zemská brána, zdejším rostlinstvem, živočichy a dalšími zajímavostmi. Stezka je určena i pro cyklisty, kromě náročného úseku mezi mostem a Pašeráckou lávkou, kde se překonávají rozčleněné skalní stěny. Cyklisté tento úsek musí objet a připojí se u Pašerácké lávky.
 


Divoká Orlice v Zemské bráně
 
Most přes OrliciReklama
Vysoké Tatry Vysoké Tatry Vysoké Tatry

TOPlist